Bodies Revealed – Razotkrivanje tela

Bodies Revealed - Razotkrivanje tela, Tiket Klub

Bodies Revealed – Razotkrivanje tela

Beogradski sajam

Bulevar vojvode Mišića 14

Nedelja, 17. Mar 2013 u 10:00h

Posmatrati znači učiti

Proučavanje ljudske anatomije oduvek je funkcionisalo po jednostavnom principu: posmatrati znači učiti. Isti princip koristio se i u egipatskoj, grčkoj, rimskoj i kulturi Islama za napredno učenje o ljudskom telu, bazirano na naučnim principima. Javne obdukcije tela tokom renesanse produbile su znanja na ovu temu, postavljajući temelje modernim medicinskim istraživanjima, pa i ovoj izložbi.

Prateći princip da posmatrati znači učiti, izložba Razotkrivanje tela koristi secirane uzorke ljudskih tela kako bi posetiocima podarila vizuelni udžbenik njihovog organizma.

Svi eksponati tretirani su dostojanstveno i u skladu sa dubokim poštovanjem koje s punim pravom zaslužuju.

Naša tela, kompleksnija su i čudesnija od svih kompjutera i modernih tehničkih spravica koje danas koristimo. Ipak, mnogi nemaju predstavu o tome šta se nalazi ispod naše kože – na koji način naša tela funkcionišu, šta im je potrebno da prežive, šta je to što ih uništava, a šta ih oživljava.

Izložba je podeljena u devet različitih segmenata.

Skeletni sistem

Kosti skeletnog sistema čine unutrašnju strukturu našeg tela. Na ovom primerku možemo videti sve vrste kostiju: dugačke kosti (ruke i noge); pljosnate kosti (rebra i lobanja); kratke kosti (zglobovi i članci); nepravilne kosti (kičma), kao i sezamoidne kosti (metakarpalne kosti šake).

Mišićni sistem

Mišići u velikoj meri oblikuju telo i služe da regulišu njegovu optimalnu temperaturu. Pri kontrakciji, mišic se skraćuje, spaja kosti uzrokujući time pokret zgloba preko koga prelazi. Na primer, ručni mišić biceps brachii spaja zglobove u ramenu i laktu. Njegova kontrakcija može da uzrokuje pokret na jednom ili na oba navedena zgloba.

Nervni sistem

Nervni impulsi putuju duž i ka površini tela, kroz mikroskopski sitna nervna vlakna. Hiljade ovih vlakana čine skupinu u okviru peripetalnog nerva.  Ovakav skup vlakana sličan je snopu pojedinačnih vlakana, smeštenih u optičkom telefonskom kablu, koji prenosi razgovore u najrazličitijim pravcima. Dok se beli peripetalni nervi mogu uočiti u gornjim i donjim udovima uzorka, oni delikatniji vidljivi su u predelu obraza.

Sistem za varenje

Veličina abdomena ilustruje važnost našeg sistema za varenje.  Dužine oko 6,09 metara, ovaj deo organizma pretvara hranu koju unosimo u gorivo, koje je za naše telo od suštinskog značaja za obavljanje svih vitalnih funkcija. Tako obrađena, hrana putuje kroz  digestivni trakt i putem krvi prenosi se u sve delove našeg tela, hraneći tako ćelije presudne za sve vitalne funkcije.

Respiratorni sistem

Pluća su sačinjena od mekog sunđerastog tkiva, koje se širi pri disanju. Kada udahnemo, vazduh ulazi u pluća, puneći 300 miliona alveola (vazdušnih vrećica). U alveolama, telo upija kiseonik iz spoljne sredine, a oslobađa ugljen-dioksid. Tako se nepotrebni gas izbacuje iz organizma, a kiseonik koji smo udahnuli, putem krvi, dolazi do svih ćelija u telu.

Cirkulatorni sistem

Cirkularni sistem odraslog čoveka čine srce i hiljade kilometara krvnih sudova. Jedan od najvećih krvnih sudova, aorta, snabdeva sve delove tela krvlju napunjenom kiseonikom. Dve velike arterije, po jedna sa svake strane vrata (desna i leva karotidna arterija) napajaju krvlju mozak. Njih pritiskamo kada merimo puls.

Reproduktivni sistem

Kod žena, jajnici stvaraju jajašce, žensku polnu ćeliju. Kod muškaraca, testisi proizvode spermu, muške polne ćelije. Kada dođe do spajanja spermatozoida i jajašca dešava se oplodnja.

Urinarni sistem

Ovaj sistem čine mokraćni kanali, bešika, uretra i vodeći organi – bubrezi. Bubrezi su smešteni u trbušnoj duplji, i to pod blagim nagibom zbog položaja jetre. Oni proizvode urin, tečnost kroz koju telo izbacuje sve štetne materije, koje se gomilaju u bešici, a kasnije izbacuju kroz uretru. Bešika, smeštena između karličnih kostiju, u stanju je da zadrži preko 600 ml urina pre nego što se isprazni.

Integumentarni (pokrovni) sistem

Ovaj sistem čine koža, znojne žlezde, kosa i nokti.  Koža je najveći receptor za osećaj i najteži organ tela. Deluje na više različitih načina: kao receptor za osećaj, štiti tkiva ispod nje i reguliše temperaturu tela. Zahvaljujući ovom organu svako od nas ima i jedinstvene otiske – sićušne brazde na vrhovima prstiju.

Kako su pripremani uzorci tela ove izložbe?

Sva tela i organi sačuvani su posebnom metodom koja se zove prezervacija polimerima.

1. Tokom ovog procesa, prvo se sva tečnost iz tkiva uklanja potapanjem u aceton.

2. Potom se i aceton uklanja i to u posebnoj vakuumskoj komori. Tokom ovog koraka, u postupku zvanom impregnacija, svo tkivo uzoraka, prethodno punjeno acetonom, puni se tečnom silikonskom masom.

3. Na kraju sledi proces očvršćavanja, gde silikonska guma, putem katalizatora, dobija čvrstu formu.

Krajnji proizvod je gumirani uzorak koji se može ispitivati bez ikakve opasnosti da bude oštećen (u suprotnom vrlo brzo bi se raspao i tako bio nepodoban za bilo kakvo istraživanje ili javno izlaganje).

Info

BODIES REVEALED
fascinating+real
23.10.2012 – 17.3.2013

Beogradski sajam – prizemlje hale 3

Radno vreme:
Svakim danom od 10h do 19h

Ulaznice
Cene:
odrasli 950 RSD
srednja škola, studenti, penzioneri 750 RSD
osnovna škola   450 RSD
predškolska deca besplatno
porodični paket* 2350 RSD

*porodični paket: dvoje odraslih + dvoje dece
– Godište se proverava uz priloženu ličnu kartu ili pasoš.
– Popusti se ne sabiraju.

Grupe
Grupe od 15 ili više ljudi, moraju unapred najaviti svoj dolazak (tačan dan i vreme)

Telefon za rezervacije:  0900 11 00 11 (Cena poziva iz fiksne i mobilne mreže MTS-a iznosi 48,00 din/min. Porez je uračunat u cenu poziva)

Najavljene grupe (15 ili više osoba) imaju pravo na popust u iznosu od 50 RSD po osobi.
Svaki vođa grupe/nastavnik dobiće po vodič, koji se može koristiti tokom posete izložbi, ali i ubuduće, u školskim projektima.

Tokom izložbe zabranjeno je:
– pušenje
– unošenje hrane i pića
– upotreba mobilnih telefona
– fotografisanje
– unošenje rančeva
– unošenje kolica za bebe

Cena ulaznica:

Odrasli Normalna cena 950,00 RSD
Studenti, penzioneri, srednjoškolci Normalna cena 750,00 RSD
Porodični paket Normalna cena 2.350,00 RSD
Osnovna škola Normalna cena 450,00 RSD

Ulaznice možete kupiti preko Tiket Kluba!