Poslednji zmaj – Boško Buha

Poslednji zmaj – Boško Buha, Tiket Klub

Poslednji zmaj – Boško Buha

Predstava „Poslednji zmaj” kao literarno polazište uzima narodnu epsku pesmu “Carica Milica i Zmaj od Jastrepca”, u kojoj su glavni junaci ličnosti srpske istorije – Knez Lazar, Kneginja Milica, Jug Bogdan, itd. Međutim, ova predstava nije puka rekonstrukcija istorije, čak je vrlo daleko od toga. Centralni događaj iz narodne pesme, ljubavne susrete Carice Milice i Zmaja od Jastrepca, spisateljica Bojana Babić koristi da ispriča priču o konstantom sukobu muškog i ženskog principa, oličenog u odnosu supružnika Lazara i Milice, ljubavnika Milice i Zmaja od Jastrepca, oca i ćerke Jug Bogdana i Milice, itd. Svaka scena u ovoj priči je sudar ova dva principa, a njihovu napetost pojačava opasnost od rata, od Kosovskog boja koji se bliži i unosi nemir u živote glavnih junaka. Zato stanovnici Lazarevog dvora potiskuju svoje ljubavne strasti i čini se da ih najviše ispoljavaju u vojnim sukobima, dok Zmaj i Vila Omaja žive u šumi, nesputano i slobodno, bez stega, i taj svet na jedan trenutak očarava i Caricu Milicu koja tako biva razapeta između ova dva sveta. Nažalost, ljudske slabosti ne mogu da podnesu slobodu koju sa sobom nosi Zmaj, i on na kraju ove priče strada od strela koje je odapela ljudska ruka.

Poslednji zmaj – Boško Buha, Tiket Klub

LICA
CAR LAZAR Dejan Lutkić
CARICA MILICA Andrijana Tasić
ZMAJ OD JASTREPCA Aleksandar Radojičić/
Petar Benčina
JUG BOGDAN Nenad Nenadović
JELENA Katarina Marković
OMAJA Jelena Trkulja
VOJIN JUGOVIĆ Mateja Popović *
BOŠKO JUGOVIĆ Nikola Ranđelović *
STEFAN LAZAREVIĆ Dimitrije Jovanović