KONSTANTIN – Narodno pozorište

KONSTANTIN - Narodno pozorište, Tiket Klub
KONSTANTIN - Narodno pozorište, Tiket Klub

KONSTANTIN

Narodno pozorište
Dejan Stojiljković

Premijera:
Narodno pozorište Niš, 27. 02. 2013.
Narodno pozorište u Beogradu, 04. 03. 2013./ Velika scena

Premijerna podela:

Reditelj Jug Radivojević
Dramaturg Ivan Velisavljević
Autor adaptacije teksta Spasoje Ž. Milovanović
Scenograf Aleksandar Denić
Kostimografi Bojana Nikitović i Stefan Savković
Kompozitor Vladimir Pejković
Video dizajn Dorijan Kolundžija
Scenski pokret Igor Damnjanović
Lektor Nataša Ilić
Organizator i asistent reditelja Daniela Todorović

Flavije Valerije Konstantin, stariji Miodrag Krivokapić
Flavije Valerije Konstantin, mladi Petar Benčina / Miodrag Radonjić
Flavije Valerije Konstantin, dečak Luka Grubišić
Konstancije Hlor (Konstantinov otac) Mirko Babić
Jelena (Konstantinova majka) Snežana Petrović
Minervina (prva Konstantinova supruga) Aleksandra Ćosić
Fausta (druga Konstantinova supruga) Tamara Dragičević
Lidija (robinja, hrišćanka) Suzana Lukić
Glasonoša Miloš Cvetković
Dimitrije (tribun, potonji Sveti Dimitrije) Aleksandar Marinković
Evsevije  Cezarejski (Konstantinov biograf) Aleksandar Mihailović
Dalmacije (imperatorov sinovac, upravnik Naisusa) Dejan Tončić
Hemogen (savetnik Konstantinovog dvora) Milutin Vešković
Piram (legionar, Hemogenov rođak) Danilo Petrović
Evtokije (Konstantinov lekar) Dragiša Veljković
Galerije (rimski imperator) Dejan Cicmilović
Helvije (zapovednik Konstantinove telesne garde) Igor Damnjanović
Vibije Alban (prefekt u Solunu) Dragan Boža Marjanović
Licinije (Konstantinov suvladar i muž njegove sestre) Miroslav Jović
Mesala (robovlasnik) Dimitrije Ilić