PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONjA – Narodno pozorište

PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONjA – Narodno pozorište, Tiket Klub
PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONjA – Narodno pozorište, Tiket Klub

PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONjA
Narodno pozorište
Ivo Brešan

Premijera, 30. januar 2007. / Scena „Raša Plaović”

Reditelj Želimir Orešković
Dramaturg Zoran Raičević
Scenograf Boris Maksimović
Kostimograf Marina Vukasović – Medenica
Kompozitor Mihailo Blam
Scenski govor dr Ljiljana Mrkić – Popović
Scenski pokret Ivica Klemenc
Korepetitor Mirjana Drobac
Organizator Nemanja Ralić
Inspicijent Saša Tanasković
Sufler Gordana Perovski

Premijerna podela:

-Mate Bukarica, rečeni Bukara, upravitelj zadruge i sekretar Mjesnog aktiva Partije, u ulozi kralja Klaudija Miodrag Krivokapić
-Mile Puljiza, rečeni Puljo, predsjednik Mjesnog aktiva Narodnog Fronta  u ulozi Polonija Branko Vidaković
-Anđa, njegova kćer u ulozi Ofelije Marija Vicković
-Mara Miš, rečena Majkača, seoska krčmarica, u ulozi Kraljice Gertrude Nela Mihailović
-Mačak, predsjednik Upravnog odbora zadruge, u ulozi Laerta Vladan Gajović / Mihailo Lađevac
-Joco Škokić, rečeni Škoko, seoski momak u ulozi kraljevića Hamleta Branislav Tomašević
-Andre Škunca, seoski učitelj, kao režiser predstave Predrag Ejdus
-Šimurina, komentator i tumač predstave Marko Nikolić

Ostali seljaci i seljanke iz Donje Mrduše Gorjana Janjić, Ognjanka Ognjanović, Srboljub Milin, Mida Stevanović, Slaviša Čurović, Uroš Urošević, Zoran Maksić, Bojan Serafimović, Đorđe Usanović*, Aleksandar Danojlić*

Dizajner svetla Nait Ilijazi
Majstor maske Dragoljub Jeremić
Majstor pozornice Dimitrije Radinović
Majstor tona Uglješa Radonjić

Kostim i dekor su izrađeni u radionicama Narodnog pozorišta.
* Članovi Akademskog kultrurno-umetničkog društva „Lola”