PAKITA – Nаrodno pozorište

PAKITA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
PAKITA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
PAKITA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
PAKITA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

PAKITA

Nаrodno pozorište
balet Ludviga Minkusa

Premijera,  9. Februar 2005. / Velika scena

Koreografija Ljubinka i Petar Dobrijević
Dirigent Miodrag Janoski
Orkestracija i adaptacija Volfgang Hajncel
Muzika Ludvig Minkus
Koreografija Ljubinka i Petar Dobrijević
Prema M.Petipa
Dekor Nevenka Vidak
Kostimi Olga Mrđenović

Igračke scene

POLONEZA
MAZURKA
ADAGIO
FANDANGO
PAS DE TROIS
VARIJACIJA 1
VARIJACIJA 2
VARIJACIJA 3
PAS DE HUITS
BOLERO
VARIJACIJA Pakita
VARIJACIJA Lusjen
FINALE