KRALjICA MARGO – Nаrodno pozorište

KRALjICA MARGO – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KRALjICA MARGO – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KRALjICA MARGO – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KRALjICA MARGO – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

KRALjICA MARGO

 Nаrodno pozorište
balet na muziku Gorana Bregovića

Premijera, četvrtak 1. decembar 2005. / Velika scena

Balet u dva čina i šesnaest slika

Muzika Goran Bregović
Koreografija i režija Krunislav Simić
Libreto prema romanu Aleksandra Dime Boško Milin
Dekor Boris Maksimović
Kostimi Božana Jovanović
Idejni autor Edi Galičić
Dirigent Vesna Šouc
Orkestracija Irena Popović

Lica

Margo, Margareta do Valoa, kraljica Navare
Anri, protestantski kralj Naver, muž kraljice Margo, potom Anri IV
Šarl IX, kralj Francuske, brat kraljice Margo
Vojvoda od Anžuja, brat kraljice Markog, kralj Anri III
Vojvoda od Alansona, brat kraljice Margo
Katarina de Mediči, kraljica majka
Anri I, vojvoda od Giza, bivši ljubavnik kraljice Margo
La Mol, vitez u službi kralja Anrija
Anrijeta de Never, dvorska dama kraljice Margo
Šarlota de Sov, ljubavnica kralja Anrija
Rene, dvorski alhemičar
Kardinal

Dvorani i dvorkinje sa dvora kralja Šarla, Gizova garda, La Molova garda, rimokatolički i protestantski gosti na venčanju, lovci, narod grada Pariza