ŽIZELA – Nаrodno pozorište

ŽIZELA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
ŽIZELA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
ŽIZELA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
ŽIZELA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

ŽIZELA

Nаrodno pozorište
balet Adolfa Adama

Premijera, 27. jun 1991. / Velika scena

Muzika Adolf Adam
Libreto Gotije i Sen-Žorž
Koreografija Leonid Lavrovski  prema Ž. Korali, Ž. Pero, M. Petipa
Realizacija Katarina Obradović
Dekor Boris Maksimović
Kostimi Božana Jovanović