KAVEZ – Nаrodno pozorište

KAVEZ – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KAVEZ – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KAVEZ – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
KAVEZ – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

KAVEZ

Nаrodno pozorište
balet na muziku Gustava Malera

Premijera, 28. oktobar 1999. / Velika scena

Koreografija i libreto  Lidija Pilipenko
Scenograf  Boris Maksimović
Kostimograf  Božana Jovanović