Klub Krug – Beograd

 

Klub Krug

Adresa: Braće Krsmanović 6-8

Krug je nova tačka okupljanja, fuzije kreativne energije ovog grada i pripadnika različitih gradskih krugova koji dobrom energijom stvaraju novu energiju pod motom -Sve što se desi ostaje u krugu!

Krug je bar i klub, Krug je mesto za koncerte, izlozbe i revije. Krug je novi krug gradske istorije.

Svaki grad ima centar dešavanja, a u samom centru nalazi se KRUG.
KRUG je u krugu i u KRUG-u je krug. (serkl, kružook)
KRUG je prostor umetničke slobode i afirmacije novih subverzivnih izraza.
Kada se gađa u krug treba da se pogodi centar – suština trenutka u kom
živimo bilo da je umetnički izraz kroz muziku ili vizuelno ili pak
kombinacija i sinergija umetnika i njihovih promišljanja desetih godina 21
veka. KRUG je prsten – simbol vernosti autohtonim beogradskim vrstama,
KRUG je točak pokretač bez koga nema napretka u ovom gradu. KRUG neko može
posmtarati i kao tanjir na kome je raskošna gozba raznih artefakta.