Jeste li videli zombija? – Bitef teatar

Jeste li videli zombija? – Bitef teatar, Tiket Klub
Jeste li videli zombija? – Bitef teatar, Tiket Klub
Jeste li videli zombija? – Bitef teatar, Tiket Klub
Jeste li videli zombija? – Bitef teatar

Jeste li videli zombija?

Bitef teatar

Autor: Dragana Bulut

Autor: Dragana Bulut
Umetni�ka saradnja: Ljiljana Tasić, Ana Monteiro
Dramaturgija: Ana Vujanović
Produkcija: Stanica Servis za savremeni ples Beograd, Nomad Dance Academy, Jardin d’Europe -podržan od strane Programa Kultura 2007-2013 i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Bitef teatar, Beograd.