Otelo – Bitef teatar

Otelo – Bitef teatar, Tiket Klub
Otelo – Bitef teatar, Tiket Klub
Otelo – Bitef teatar, Tiket Klub
Otelo – Bitef teatar

Otelo

  Bitef teatar

Koreografija: Zoran Marković i Maša Kolar
Bitef Dance Company

Koreografija: Zoran Marković i Maša Kolar
Muzika
: Lajko Felix, Koncert 98
Ryuihi Sakamoto i Alvo Nota, Trioon Vol II, Vrioon; Xerrox Vol II, Haliod
Scenografija i kostim: Angelina Atlagić

IGRAČI Bitef dens kompanije

OTELO – Nikola Tomašević

JAGO – Strahinja Lacković

KASIO – Miloš Isailović

RODRIG- Miloš Kecman

DEZDEMONA – Tamara Ivanović

BJANKA – Milica Jević

EMILIJA – Ana Ignjatović-Zagorac

Kompaktan i uvežban igrački ansambl predvođen je scenski upečatljivim i sugestivnim interpretacijama Nikole Tomaševića (Otelo), Strahinje Lackovića (Jago), Tamare Ivanović (Dezdemona) i Ane Ignjatović – Zagorac (Emilija).
Zadovoljstvo je pratiti načim na koji autori i izvođači svoje likove, jednim pročišćenim, minucioznim koreografsko – scenskim postupkom, transponuju u igrački izraz.
Politika, Milena Jauković

Scene ljubavi, potpunog telesnog i duhovnog pripadanja, smeštene na sceni između mora i starih zidina, delovale su lirski i impresivno, što je publika nagradila ovacijama i aplauzom.
Pobjeda, Gr. T.

Slikovit i dinamičan plesni jezik igrača Bitef dens kompanije omogućio je odazivanje i angažman gledalaca, delujući prvenstveno na planu emocija.
Plesom kao “beskrajnom mišlju” istkan je niz slika: zavođenje, ljubomoru i ostale surogate ljubavi na “partiju” prati strasna, nemirna muzika (Lajko Feliks, Koncert 98).
Pobjeda, Maja Mrđenović