SKAKAVCI – Jugoslovensko dramsko pozorište

SKAKAVCI - Jugoslovensko dramsko poyoriste, tiket klub

SKAKAVCI -Jugoslovensko dramsko pozorište

Biljana Srbljanović

Reditelj: Dejan Mijač

Predstava traje oko 2h 5′

O PREDSTAVI

Post-teatarska drama: Skakavci Biljane Srbljanović

U doba relativizovanja svega, kao i opšte racionalnosti tržišta, komadu Skakavci pripada uloga da se pomoću estetike rizika bavi ekstremima emocija koje uvek sadrže i mogućnost kršenja povredjenih tabua. To se kršenje odvija onda, kada se od gledalaca očekuje da uspostave neki odnos prema onome što se dogadja u njihovom prisustvu, dakle onda kada više nema sigurnog odmaka za koji se činilo da osigurava estetsku razliku izmedju gledališta i pozornice. Upravo stvarnost ovog komada, činjenica da se poigrava tom granicom, predodredjuje ga za delovanje u kome se ne formuliše neka »etička« stvarnost, već dolazi do situacije u kojoj se gledalac suočava sa bezdanim strahom od starenja ali i od starosti. Tako postaje još jednom očigledno da ovaj komad dostiže svoju estetsku i etičku stvarnost realizacijom užasa, povredom osećaja, dezorijentisanošću koji upravo posredstvom dogadjaja i postupaka koji se čine »nenormalnima«, asocijalnim ili ciničnim, suočava gledaoca sa njegovom sopstvenom prisutnošću, pritom ne uskraćujući mu ni šok prepoznavanja, ni zabavu, ni bol, ni zadovoljstvo.

Dr Aleksandra Jovićević (Iz Programa za predstavu Skakavci)

Premijera: 26. april 2005.

Uloge:

Nadežda, 35 ISIDORA MINIĆ
Milan, 35 BORIS ISAKOVIĆ
Dada, 36 ALEKSANDRA JANKOVIĆ
Fredi, 41 SVETOZAR CVETKOVIĆ
Alegra, 10 MAŠA DAKIĆ / SUZANA LUKIĆ
Žana, 50 JASMINA AVRAMOVIĆ
Maksim, Maks, 55 VOJA BRAJOVIĆ

Scenograf: Juraj Fabri
Kostimograf: Lana Cvijanović
Kompozitor: Isidora Žebeljan

Koreograf: Miloš Paunović
Dizajn scenskog zvuka: Zoran Jerković
Scenski govor: Ljiljana Mrkić-Popović

Kreativni video tim:
Vodja kreativnog tima: Boris Miljković
Direktor fotografije: Milan Tvrdišić
Komjuterska animacija: Branko Citlik
Fotografija: Kristina Miljković