Liederabend (Balet) – Madlenianum

 

Liederabend

Gustav Maler

Premijera: 6. 12. 2002. god.
Muzika: Gustav Maler (Rikertove pesme, Pesme saputnika, Pesme mrtvoj deci)
Koreografi: Duška Sifnios i Vladimir Logunov
Scenograf i kostimograf: Jelena An?elkovi?

Isidora Staniši?, Dalija Imani?, Konstantin Kostjukov, Olga Ol?an, Sanja Ninkovi?, Ivana Gliši?, Anastasija Blagojevi?

Savremeni kamerni balet. Izbor muzike fokusiran je na Malerove vokalno-simfonijske cikluse. Koreografije u konceptu triptiha imaju izbalansirana scenska rešenja, unutrašnju dramaturgiju i povezanost slika. Glavna teza – ljudska patnja, bol i otu?enost – izražena je skalom raspoloženja, emocionalnih pražnjenja i duševnih stanja. U prostoru okruženom publikom, scenski pokret komunicira na intiman i misaoni na?in.

Predstava je gostovala na NOMUS-u u Novom Sadu (2004.).

Liederabend (Balet) - Madlenianum, Tiket Klub

Liederabend (Balet) - Madlenianum, Tiket Klub