DAMA S KAMELIJAMA – Nаrodno pozorište

DAMA S KAMELIJAMA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
DAMA S KAMELIJAMA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

DAMA S KAMELIJAMA

  Nаrodno pozorište

balet na muziku Đuzepea Verdija

Premijera, 29. mart 1993. / Velika scena
Premijerna obnova, 24. decembar 2010.

Balet u dva čina sa prologom i epilogom

Libreto Lidija Pilipenko
Prema romanu Aleksandra Dime, sina
Muzika Đuzepe Verdi
Muzička adaptacija i orkestracija Angel Šurev
Koreografija, režija Lidija Pilipenko
Kostimi Božana Jovanović
Dekor Boris Maksimović
Dirigent Vesna Šouc