FRANČESKA DA RIMINI – Nаrodno pozorište

FRANČESKA DA RIMINI – Nаrodno pozorište, Tiket Klub
FRANČESKA DA RIMINI – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

FRANČESKA DA RIMINI

  Nаrodno pozorište

balet P. I. Čajkovskog

Premijera,  9. februar 2005. / Velika scena

Koreografija Ljubinka i Petar Dobrijević
Dirigent Miodrag Janoski
Orkestracija i adaptacija Volfgang Hajncel
Muzika Petar Ilič Čajkovski
Dekor i kostimi Žerminal Kasado
Realizacija dekora Nevenka Vidak
Realizacija kostima Olga Mrđenović