“VITORIO JES BIO MALI ALI JE BIO DOBAR ČOEK ” – SLAVIJA

"VITORIO JES BIO MALI ALI JE BIO DOBAR ČOEK " - SLAVIJA, Tiket Klub

“VITORIO JES BIO MALI ALI JE BIO DOBAR ČOEK ” – SLAVIJA

Tekst: Željko Mijanović, Režija: Slavenko Saletović

Uloge: Vladan Gajović, Katarina Gojković

“Priroda je Crnogorca stvorila optimistom, a istorija ga je učinila melanholnikom.”
Todor Baković “DEPRESIVNI OPTIMIZAM CRNOGORACA”

“Ne štedite nikome istinu; iznesite dobre i nedobre zasluge. Stijem si pomoga da se množe dobre, a umanjuju rđave. ”
Marko Miljanov

VITTORIO EMANUELE III (1869-1947), italijanski kralj od 1900; za vreme Muslolinijevog fašističkog režima proglasio se carem Etiopije 1936. i kraljem Albanije 1939; abdicirao posle pobede republikanaca na izborima 1946; umro u Egiptu.
MALA ENCIKLOPEDIJA PROSVETA

U jednom beogradskom hotelu u tranziciji, Vukašin Grgurević shvata da je povratak u Crnu Goru njegova poslednja slamka spasa. Ali nije u pravu, jer postoje još dve slamke. Jednu u ruci drži njegova supruga Jelena, a drugu njegov ujak. – Iz sinopsisa predstave

“Kućni prag najveća je planina.”
Srpska narodna poslovica