Transsibirska proza - Le studio, Tiket Klub

Transsibirska proza – Le studio

Transsibirska proza Le studio po poemi Blez Sandrara: “Proza transsibirca i male Žane francuskinje” U doba futurizma, 1913. godine, Blez Sandrar piše poemu koja će […]