Gajović Vladan, Tiket Klub

Gajović Vladan

Gajović Vladan DATUM ROĐENjA: 14.02.1960. godine OBRAZOVANjE: Fakultet dramskih umetnosti, smer gluma ČLAN NARODNOG POZORIŠTA OD: 01.09.1985. godine ULOGE U NARODNOM POZORIŠTU (izbor): Rodrigo – […]