AIDA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

AIDA – Nаrodno pozorište

AIDA   Nаrodno pozorište Đuzepe Verdi Premijera 10. april 2013. / Velika scena Opera u četiri čina (7 slika) | Libreto Antonio Gislanconi Praizvedba u […]

NABUKO – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

NABUKO – Nаrodno pozorište

NABUKO Nаrodno pozorište Đuzepe Verdi Premijera, 10. oktobar 2007. / Velika scena Opera u četiri čina (sedam slika) Libreto Temistokl Solera Praizvedba 9. marta 1842. […]

HASANAGINICA – Nаrodno pozorište, Tiket Klub

HASANAGINICA – Nаrodno pozorište

HASANAGINICA   Nаrodno pozorište Rastislav Kambasković Premijera, 22. novembar 2009. / Velika scena Muzička drama u tri čina (pet slika) Libreto nastao adaptacijom  drame Hasanaginica […]