Puletić Boško

Puletić Boško, Tiket Klub
Puletić Boško, Tiket Klub

Puletić Boško

ZNAČAJNIJA UMETNIČKA OSTVARENjA: (oko 90 premijera)
Popac – „Kafana u luci“, Miodrag Ilić
Eleazer – “Prorok”, Žarko Komanin
Džou – “Snaha”, D. H. Lorens
više uloga – “Solunci govore”, Antonije Đurić
Vuk S. Karadžić – “Kume i knjeginje”, Buca Mirković
Dvorski maršal – “Život je san”, Pedro Kalderon
Egej – “San letnje noći”, Vilijam Šekspir
Vučko Vučetić – “Kamen za pod glavu”, Milica Novković
Đorđe – ”Amerikanac u Beogradu”, Branislav Nušić
Đeneral Draža – “Noć đenerala”, Vuk Drašković
Vojvoda Živojin Mišić – “Vreme časti i ponosa”, Mića Živojinović

TV:
(veliki broj drama, najčešće u dramama koje je režirao Sava Mrmak)

NAGRADE:
• Nagrada Pozorišne komune za 1973. godinu – Narodno pozorište
• Nagrada Bora Stanković – Kume i knjeginje, 1996
• Nagrada Bora Stanković – Noć đenerala