Tomović Paunović Danijela

Tomović Paunović Danijela, Tiket Klub
Tomović Paunović Danijela, Tiket Klub

Tomović Paunović Danijela

ULOGE U PREDSTAVAMA (izbor):
Marta Besel – „Buđenje proleća“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Stana – „Koštana“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Lili – „Balkan ekspres“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Evica – „Pokondirena tikva“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Sara – „Ljubavnik“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Ognjena kupina  – „Kraljica Ana“ (Teatar „Joakim Vujić“)
Aglaja – „Idiot“ (Narodno pozorište)
Helena – „Bukefal“ (Narodno pozorište)…