ČAIR – Niš

ČAIR - Niš, Tiket Klub

ČAIR hala Niš

Površina: 11000 m² objekta
700 m² poslovnog prostora
Projektanti: dipl. ing. arh. Lj. Kovačević

ČAIR - Niš, Tiket Klub

Objekt je započet 1972 godine, završen i pušten u rad 1974godine a 2011 godine je u potpunosti rekonstruisan. Ima univerzalni karakter tako da se pored izrazite sportske namene može koristiti za održavanje sajmova,izložbi, koncerata, prikazivanje filmova, pozorišnih predstava i raznih kulturno – zabavnih programa.

Objekat poseduje:

– Profesionalnu sportsku opremu za odigravanje međunarodnih utakmica u svim sportovima.
– Parket sa FIBA atestom.

Cair hala, Nis, Tiket Klub

HALA ČAIR

Kapacitet za sportske priredbe je 4000 sedišta a za druge vrste programa je 6500 sediša

U sastavu objekta je hotel sa 50 ležaja i restoranom sa 200 mesta, mala sala za treninge u kojoj se održavaju i neke manje utakmice, Press centar koji služi kao prostor za različite vrste prezentacija, Press konferencija, promocija i ugostiteljstvo.

Cair hala, Nis, Tiket Klub
– svlačionice za trenere, sudije ukupno 8 svlačionica i prostorije za protokol.
– dovoljan broj telefonskih veza za nesmetano praćenje svih međunarodnih susreta.
– opremu za izradu 1.200 m² sajamskog prostora.
U zimskom periodu montira se veštačka stena za trening penjača.