Đorđević Milena

Đorđević Milena, Tiket Klub
Đorđević Milena, Tiket Klub
Đorđević Milena, Tiket Klub
Đorđević Milena, Tiket Klub

Đorđević Milena

DATUM I MESTO ROĐENjA: 10.10. 1977. Beograd

OBRAZOVANjE: Akademija umetnosti u Novom Sadu, klasa prof. Vide Ognjenović, smer gluma.

ČLANICA NARODNOG POZORIŠTA OD: stipendista, pa član Narodnog pozorišta od 2002.

ZNAČAJNIJA UMETNIČKA OSTVARENjA U POZORIŠTU:
“Za sada nigde”- Sara
“Igrajući žrtvu”- Olja, Ljudmila
“Sluga dvaju gospodara”- Beatriče
“Ribarske svađe”- Keka
“Kir Janja”- Katica
“Razvojni put Bore Šnajdera”- Perekitka
“Velika drama” – Drugarica Janica
“10, 9, 8…”- Marija – Poslanik
“Hobit”- Vilinska kraljica
“Tvrđava Evropa”- Ines
“Ptiče”- Medved
“Nova Stradija”- Čuvarka azila za protivzakonito bolesne
“Faust I”- Manto,
“Faust II”- Pantalida
“Žena bomba”- Žena bombaš…

TV:
Serija “Stižu dolari”

FILM:
“Fade to black”, režija Oliver Parker
Diplomski filmovi D. Ulića, P. Miloševića…