Sanja Domazet

Sanja Domazet, Tiket Klub

Sanja Domazet

BEOGRAD – Dr Sanja Domazet, docent na Fakultetu političkih nauka na predmetu kreativno pisanje, uspešni dramski pisac, romansijer, esejista izjavila je da je najlepši utisak na polju kulture u 2010. godini Međunarodni teatarski festival, koji je pokrenula Brana Liješević u Smederevu.