Vladan Savić

Vladan Savić, Tiket Klub

Vladan Savić

Kabare Vladana Savića

KAKO RAZUMETI SRBE

Na pitanje kako razumeti Srbe, polovina nacije će odgovoriti da je to nemoguće, ona druga da je to veoma lako. Ova predstava je pokušaj da se pronađe upravo taj najmanji zajednički imenitelj ovih različitih, ne samo mišljenja već, reklo bi se životnih opcija, opredeljenja, političkih uverenja…

U predstavi „Kako razumeti Srbe“ jedno simpatično zanovetalo iznosi izvesene dileme u vezi sa našim nacionalnim osobenostima i vrednostima za koje smatramo da su nesumnjive. Pita se zašto nas svet ne razume, zašto o nama ne misli kako bi mi želeli, i diskretno sugeriše moguće odgovore.

Taj ne mali zadatak preuzeo je na sebe glumac našeg pozorišta Vladan Savić koji preko glume i uz obilje muzike nastoji da nama samima pokaže zašto je to tako. Ako je tako…