Krsmanac – čista energija Srbije – Sava Centar

 

Krsmanac – čista energija Srbije

Sava Centar

Beograd, 15.03.2013

VIZIJA, MISIJA, CILJ

“KRSMANAC – ČISTA ENERGIJA SRBIJE” gala koncert postavlja nove standarda u predstavljanju narodnih igara i muzike, pomera granice i podiže svest konzumenata u odnosu na popularizaciju značaja, kvaliteta i važnosti negovanja nacionalnog identiteta i nematrijalnog i materijalnog kulturnog blaga Srbije na pravi, umetnički način.

Posvećen je čuvenom koreografu Krsmanca druge polovine 20.veka, prvaku baleta, najvećem imenu u oblasti narodnih igara u nas,maestru Branku Markoviću

Događaj ovog značaja, važan na nacionalnom nivou, stvaramo svešću umetničkih rukovodilaca, menažmenta i Uprave AKUD “Branko Krsmanović” o važnosti misije koju Društvo uspešno nosi 130 godina i koja je sažeta u epitetu “Ambasadori kulture Srbije”, a ostvarujemo najprofesionalnijim pristupom kreativnom, produkcionom, marketing i PR zadatku, kao i angažovanjem najistaknutijih kreativnih stvaralaca koje Srbija ima u ovom trenutku.

FORMA

Događaj je osmišljen kao jedinstvena predstava koja se gleda i doživljava u dahu, daje i povezuje energiju scene, publike i arhetipskog, na najčistiji način jeste najbolje iz Srbije. Koreografke ingeniozne slike Branka Markovića, njene lepote i značaj, na najprofesionalniji način, ističu umetnici na sceni, kao i brižljivo kreirano okruženje otelotvoreno u savremenoj video, audio i svetlosnoj tehnici.

PROGRAM STVARAJU

Ansambl narodnih igara i pesama i Ansambl narodne muzike Krsmanca, Akademski hor Obilić, dirigent je Darinka Matić Marović, gost iz inostranstva je Vlatko Stefanovski, zvezde su prvaci Prvog glasa Srbije Nevena i Mirna, dramski deo je poveren istaknutom glumcu Marku Živiću, stručni saradnici su: Rambo Amadeus, dr Jelena Erdeljan, Goran Marković, umetnički direktor je Miloš Đurić, direktor projekta Tanja Malevanov.


Krsmanac - čista energija Srbije - Sava Centar, Tiket Klub

Ulaznice možete kupiti preko Tiket Kluba!