RASPRAVA SA ERNESTOM ČE GEVAROM – Atelje 212

RASPRAVA SA ERNESTOM ČE GEVAROM - Atelje 212, Tiket Klub

RASPRAVA SA ERNESTOM ČE GEVAROM – Atelje 212

HOSE PABLO FAJNMAN

Režija: DUŠAN PETROVIĆ

Prevodilac: BOJANA KOVAČEVIĆ PETROVIĆ
Scenograf: MARIJA KALABIĆ
Kostimograf: DRAGICA LAUŠEVIĆ
Kompozitor: IRENA POPOVIĆ
Lektor: RADOVAN KENŽEVIĆ
Organizator: ANA MILIĆ

IGRAJU:

ERNESTO ČE GEVARA: ALEKSANDAR SREĆKOVIĆ
ANDREA NAVARO: BRANKA ŠELIĆ
GERI PRADO, FIDEL KASTRO, NOVINAR: TIHOMOR STANIĆ
EDUARDO UERTA, PUKOVNIK ARIOLA, NOVINAR: MILOŠ TIMOTIJEVIĆ/PETAR MIHAILOVIĆ
HERBERT METJUZ, ANTONIO: VLADISLAV MIHAILOVIĆ
ALEIDA, MAJKA, SELJANKA: DRAGANA ĐUKIĆ

NIJEDAN REŽIM NE PADA SAM, UVEK GA TREBA SRUŠITI!

Premijera: 23. septembra 2010.

„Ovaj komad ne bavi se Če Gevarom kao romantičnim likom, već dovodi u pitanje njegovo revolucionarno nasleđe, naročito na tlu Latinske Amerike. Kroz raspravu sa Če Gevarom preispituje se i savremeno doba, u kojem su se strasti i entuzijazam pokreta ’68. stišali, a vrednosti poput pravde, slobode i jednakosti postale nevidljive usled borbe za golu egzistenciju. Komad postavlja pitanje kako iz današnje perspektive društva koje se deklariše kao tolerantno, humano, demokratsko, uprkos tome što svuda oko sebe vidimo nasilje, bedu i nemaštinu, sagledati ono što je Če Gevara radio.“
Dušan Petrović

 

„Rasprava sa Če Gevarom“ je komad koji vrlo ozbiljno polemiše s isplativošću revolucije, koji preispituje da li tako veliki i radikalni zahvati, sa željom da se društvo promeni na bolje, smeju da se plate tom količinom krvi i nesreće drugih ljudi.

“IMA LI KOGA KO JE DANAS SPREMAN DA MENJA SVET? JE L’ OSTALA NEKA ISKRA OD ČE GEVARINIH IDEJA? I DA LI NAM JE DANAS POTREBAN NEKI NOVI ČE?”

RASPRAVA SA ERNESTOM ČE GEVAROM - Atelje 212, Tiket Klub