Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar

Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar, Tiket Klub
Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar, Tiket Klub
Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar, Tiket Klub
Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar

Ko je ubio princezu Mond?

Bitef teatar

 

Kamerna opera u dva čina

Muzika: Tatjana Milošević
Libreto, video: Vladimir Kosić
Prepev i adaptacija libreta: Željko Mijanović Režija, scena: Vladimir Lazić
Kostim: Jelena Zagorčić
Dirigent: Premil Petrović

Gudači Sv. Đorđa
Ansambl za novu muziku Gradilište
Lica:
Morian (Veliki paž) – Ana Radovanović, mecosopran Eva (Princeza Mond) – Marija Mitić, sopran; Jelena Banković, sopran; Maja Mijatović, mecosopran Baltazar (Otac) – Mihajlo Šljivić, bas Ludvigo (Dekorater) – Ljubomir Popović, tenor

Realizaciju predstave su pomogli:
SOKOJ – Organizacija muzičkih autora Srbije
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu

Partneri:
Udruženje kompozitora Srbije
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
Narodno pozorište u Beogradu

Sinopsis:
Libreto za operu Ko je ubio princezu Mond? inspirisan je francuskim renesansnim romanima o paževima, koji su na vladarskim dvorovima čitani publici u kombinaciji sa elementima muzičke i pozorišne umetnosti. U libretu je opisan niz neobičnih događaja koji Velikog Paža dovode do ubistva njegove majke, princeze Mond.
Paževa majka godinama verno čeka odsutnog muža koji je otputovao na Istok sa ciljem da pronađe napitak večne mladosti. Muž se vraća bez obećanog napitka, ali sa velikim sandukom blaga, pada u postelju i posle dugotrajne bolesti, umire pod misterioznim okolnostima. Novopečena udovica, uz pomoć muževljevog blaga i Dekoratera, ospenara i prevaranta, u svom domu, uspostavlja svoj lični svet u kome je vreme ukinuto i u kome vlada neprekidna zabava, a ona sama postaje Princeza Mond. U svetu Princeze Mond, Veliki Paž oseća nezadovoljstvo. Počinje da krši propisane zabrane što vodi u sukob sa njegovim izumeteljima – Princezom Mond i Dekoraterom. Kada prekrši najstrožu zabranu i uđe u očevu sobu na koju je bačena kletva (“onome ko uđe u sobu umreće majka”), Veliki Paž u ogledalu opazi svoj imaginarni lik u koji se istog momenta zaljubljuje i koji podstiče njegovu mržnju prema Princezi Mond. U atmosferi mržnje, Princeza Mond razvija paranoičan strah da joj je život ugrožen. Nepromišljeno osuđuje Dekoratera na smrt nakon čega priređuje neprekidni maskenbal pokušavajući da se spase tako što se krije iza različitih maski. Ispod maske crnog pantera, Paž razotkriva Princezu Mond i ubija je. Na samrti, Princeza Mond pokušava da objasni Pažu da lik iz ogledala nije stvarna osoba, već samo odraz njegovog sopstvenog lika. Ipak, Paž radije bira da živi u samoobmani nego u tuđoj stvarnosti.