Nežno nežno nežnije – Bitef teatar

Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar, Tiket Klub
Ko je ubio princezu Mond? – Bitef teatar, Tiket Klub
Nežno nežno nežnije – Bitef teatar, Tiket Klub
Nežno nežno nežnije – Bitef teatar

Nežno nežno nežnije

  Bitef teatar

koncert-predstava

Režija i dramaturgija: Dijana Milošević
izvođači: Aleksandra Damnjanović, Jugoslav Hadžić, Nebojpa Ignjatović, Sanja Krsmanovć Tasić, Julijana Marković, Ivana Milenović Popović, Gorana Ćurgus, Zoran Vasiljević
Muzika: Secondhanders
Video i scenografija: Neša Paripović, Anastasija Tasić
Kostim:  DAH Teatar
Svetlo:  Radomir Stamenković
PR i organizacija: Stefan Mladenović

Koncert – predstava DAH Teatra bavi se temom nostalgije i njenim uticajem na kulturnu scenu na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Koristeći formu koncerta kao i muzičko nasleđe prostora koji je jednom bio jedinstveni kulturni prostor, istražuje se mogućnost postojanja jednog kulturnog prostora koji nije ograničen geografskim i istorijskim odrednicama već ga čine nemerljiva iskustva deljenja jednog zajedničkog fantazma o najboljoj zemlji na svetu.

Muzičko nasleđe na prostoru naše bivše zemlje kreće se od izvorne muzike koja se prenosila usmeno i koja na žalost nestaje, do moderne muzike koja uključuje i legendarni novi talas. Na talasu te muzike odrasla je jedna generacija i formirala svoje mesto u kulturnom životu naše zemlje, a nove generacije se do današnjeg dana inspirišu zanosom tog momenta.

Namera ove predstave je da podstakne na preispitivanje koliko su nam odredjena sećanja “zabranjena”, zašto nostalgija u našim prostorima nosi nužno negativnu konotaciju i kako i dalje negovati i biti ponosan na jedan deo naše kulturne tradicije koji nije podlegao destrukciji i nacionalizmu, kao što je muzička tradicija.