Profil: Vanja – Bitef teatar

Profil: Vanja – Bitef teatar, Tiket Klub
Profil: Vanja – Bitef teatar, Tiket Klub
Profil: Vanja – Bitef teatar, Tiket Klub
Profil: Vanja – Bitef teatar

Profil: Vanja

Bitef teatar

Prema komadu A.P. Čehova

Farsa o tome kako treba živeti

Režija: Žanko Tomić

Režija i adaptacija: Žanko Tomić
Igraju: Miroslav Fabri, Jovana stipić, Sanja Mikitišin, Aleksandra Pleskonjić, Milorad Kapor, Igor filipović, Aleksandar Gajin
Kostim: Staša Jamušakov
Kompozitor: Gabor Fišer
Scenografija: Žanko tomić
Dizajn plakata: Vladimir Strajnić

Na tribini Inc. govore:

Žanko Tomić, pozorišni reditelj
Igor Marojević, književnik
Vladimir Kopicl, književnik i pozorišni kritičar
Zlatko Paković, pozorišni kritičar
Saša Radojević, scenarista i reditelj

Reč reditelja

Gore negde piše da se radi o adaptaciji Ujka Vanje, ali više u nedostatku bolje reči. U samom tekstu ipak nema nekih dramatičnih razlika u odnosu na original. U predstavi Profil:Vanja tekst se koristi kao metatekst u koji ucrtavamo sami sebe, uhvaćene u trenutku, zatečene životom. Profil:Vanja je u osnovi nežna farsa o besmislu života. Šopenhauer sa greškom.