“SLOBODNE ŽENE BALKANSKE” – SLAVIJA

"SLOBODNE ŽENE BALKANSKE" - SLAVIJA, Tiket Klub

“SLOBODNE ŽENE BALKANSKE” – SLAVIJA

Tekst: Ljiljana Lašić, Režija: Nađa Janjetović

Uloge: Ljiljana Lašić, Ljiljana Blagojević

…Svoju sudbinu teško odvajamo od sudbine zemlje kojoj pripadamo.
Na pruzi Beograd-Bar, dve žene žive sudbine svoje otadžbine. Švercerka i patriota, svaka sa svojom idejom, sa svojom mukom, a obe su žene od duha i srca… Neki istinu saopštavaju velikim rečima, kroz suze, ja sam svoje istine kazala kroz SMEH!
Smeh je oduvek bio veliko utočište moga naroda. U srećama, u nesrećama, smeh nam je često zamenjivao hleb… Ovde na Balkanu, dok vozovi prolaze… Nekim drugim prugama.