SUMNJIVO LICE – Zvezdara teatar

SUMNJIVO LICE - Zvezdara teatar, tiket klub

SUMNJIVO LICE – Zvezdara teatar

„Postoje samo dve zaista beskonačne stvari: svemir i glupost. Za svemir nisam siguran“

Albert Ajnštajn

Komad Sumnjivo lice pisan je pre četrdeset i više godina, i nosi na sebi pun otisak onih uticaja koji su tih godina preovlađivali, i pod kojima se u našoj književnosti izvršio proces preobražaja romantizma u realizam. Od ruskih pisaca, koji su tada bili najpopularniji, Černiševskog, Turgenjeva i Gogolja – prvi je bio omiljeni pisac novih ljudi, sledbenika Svetozara Markovića; Turgenjev je postao ljubimac književno inteligentne publike koja se dotada zadovoljavala Vladanovom Kočinom krajinom, Zmajevom Vidosavom Brankovićevom i Ðurinim Srpskim čobančetom, a Gogolj je bio pisac cele dotadanje omladine, koja se njime oduševljavala sa Njegove oštre satire, naročito one koja se odnosila na rusku birokratiju. U Gogoljevim tipovima omladina je videla onu našu birokratiju koja je zaostala iz prvih dana građenja države i koja je,doduše, već tada izumirala, ali još uvek beležila jasne tragove u našem javnom životu. Milovan Glišić,najneposredniji učenik Gogoljev i najizrazitiji predstavnik realističkog pravca, bio je ujedno i najpopularniji pisac, kao što je Gogoljev Revizor bio najomiljenija lektira omladine. Ispod takvoga snažnoga uticaja teško je bilo izvući se, a komediografu utoliko teže što je tadašnje naše društvo, napose birokratija, bila tako istovetna sa onom iz Revizora, da se Gogolj zamalo pa mogao smatrati našim domaćim piscem. Pod tim su velikim uticajem Gogoljevim svi moji komadi pisani osamdesetih godina, Narodni poslanik, Protekcija, a na prvom mestu i najviše Sumnjivo lice, koje će svakojako i umnogome podsetiti na Revizora. Na mome originalnome rukopisu ovoga komada čak i ne piše komedija u dva čina, kao što je to docnije na pozorišnim listama napisano, već „gogoljijada u dva čina”. Ovu konstataciju valjalo mi je učiniti pre no što je kritika kao svoje otkriće objavi.

Uloge:

Jerotije Pantić, sreski kapetan: Milan-Lane GUTOVIĆ
Anđa, njegova žena: Nada BLAM
Marica, njihova kći: Danina JEFTIĆ
Vića, sreski pisar: Igor ÐORÐEVIĆ
Žika, sreski pisar: Mladen ANDREJEVIĆ
Milisav, sreski pisar: Lepomir IVKOVIĆ
Tasa, praktikant: Branko JERINIĆ
Ðoka: Pavle JERINIĆ
Aleksa Žunjić, sreski špijun: Marinko MADŽGALJ
Gazda Spasa: Duško AŠKOVIĆ
Gazda Miladin: Vlasta VELISAVLJEVIĆ
Josa, pandur: Vanja JANKETIĆ

Scenografija: Geroslav Zarić

Kostimografija: Marina Medenica

Muzika: Vladimir Marković

Maska: Nijaz Memiš
Asistent kostimografa: Olga Mrđenović
Inspicijent: Vanja JANKETIĆ
Majstori svetla: Milan MIHAJLOVIĆ
Milomir DIMITRIJEVIĆ
Vladimir RADOJEVIĆ
Majstori tona: Nikola JOVOVIĆ
Novak AŠKOVIĆ