WOLFGANG AMADÉ (Balet) – Madlenianum

 

WOLFGANG AMADÉ

 Renato Zanela

WOLFGANG AMADÉ
Balet
Autor: Renato Zanela (Renato Zanella), Austrija
Scenografija Kristijan Aterze (Christian Attersee), Austrija
Kostimografija: Žordi Roig (Jordi Roig), Španija

Predstava Opere i teatra MADLENIANUM
Velika scena
Premijera 31. maj 2006.

 

PROJEKAT

Opera i teatar Madlenianum uklju?uje se u jubilej Volfganga Amadeusa Mocarta premijerom baleta Wolfgang Amadé koreografa Renata Zanele, scenografa Kristijana Aterzea i kostimografa Žordija Roiga. Balet Wolfgang Amadé igra se na muziku Mocarta i Salijerija i realizuje sa sa doma?im baletskim umetnicima.

Balet Wolfgang Amadé izveden je u Be?koj operi 1998. godine i nekoliko godina sa velikim uspehom održao se na sceni u Be?u. Za Operu i teatar MADLENIANUM ura?ena je nova verzija ovog baleta za koju su iznajmljeni originalni kostimi iz Be?ke opere. Ekskluzivno za beogradsku premijeru, pripremljena je nova scenografija za koju je angažovan Kristijan Aterze, jedan od najpoznatijih savremenih slikara Austrije. Dvanaest autorovih tematskih slika specijalno je ura?eno i koriste se u ovoj predstavi.

O BALETU WOLFGANG AMADÉ

Balet Wolfgang Amadé na umetni?ki na?in – igrom, muzikom, scenografijom, kostimima i savremenim scenskim rešenjima, prikazuje prelomne ta?ke života i stvaralaštva muzi?kog genija iz Salcburga, umetnika koji je najviše voleo da se služi imenom – Wolfgang Amadé. Balet ima dva ?ina sa prologom i epilogom i po?inje maskenbalom na kome su prisutne najzna?ajnije li?nosti i umetnici Mocartovog doba. Nastavlja se scenama sa Dvora, susretima Mocarta i austro-ugarskog cara, poznanstvom i sukobom sa priznatim kompozitorom Antonijem Salijeriem, uz osvrt i se?anje na njegov protekli život. Wolfgang Amadé se završava legendom u kojoj Mocart opstaje kao svojstveni  LJUBIMAC BOGOVA, ALI I LJUDI – sve do današnjih dana!

A 29. maja 2006, na Bel Etage-u Opere i teatra MADLENIANUM, povodom premijere bila je otvorena izložba desetak radova ve?eg formata slikara Kristijana Aterzea, ?ime je premijera bila oboga?ena još jednim umetni?kim doga?ajem koji je uveli?ao u?eš?e Madlenianuma u obeležavanju 250. godišnjice ro?enja Volfganga Amadeusa Mocarta.

Autori ovog baleta i veoma uspešna postavka u Baletu Be?ke državne opere ostvarena pre osam godina, kao i ve? ostvaren izbor najboljih solista beogradskog baleta koji u?estvuju na premijeri, sigurna su garancija da je kreirano izuzetno umetni?ko delo kojim se naša sredina uklju?uje u proslavu Mocartovog jubileja.