Ivana Vuković

Ivana Vuković Rođena 25.01.1987. godine u Kragujevcu, gde je i završila srednju muzičku školu. Godine 2006. upisala glumu na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu u […]