MILOŠ ĐORĐEVIĆ

MILOŠ ĐORĐEVIĆ, Tiket Klub

MILOŠ ĐORĐEVIĆ

Izlagačka odiseja grafičara Miloša Đorđevića započeta je 1999. godine. Od svojih početaka do danas, ovaj umetnik mlađe generacije, svoj likovni rukopis realizuje sigurno i autoritativno, što radovi izloženi u prostoru Grafičkog kolektiva i potvrđuju. Sklon istraživanju i preispitivanju u mediju grafike, Đorđević stečenim saznanjima bogati svoje iskustvo, dok u samom radu prati isključivo vlastiti impuls. Tako izgrađena poetika samim tim je autentična i kao takva zauzima određeno mesto na savremenoj srpskoj sceni.

Prezentovani ciklus grafičkih listova Kaskade započet je prošle godine i u stilsko-tehničkom pogledu ostaje u prepoznatljivom domenu. Likovna problematika realizovana je u tehnici suve igle koja na najbolji način manifestuje stvaraočevu plastičnu rečitost. U toj riznici kompozicionih rešenja, dominantnu ulogu ima jednostavna geometrijska forma na kojoj se temelji fabula dela. Sve ono što preti da dovede u pitanje sudbinu čoveka i sveta, metaforički je otelotvoreno kroz njenu pojavnu datost. Motiv bandere svakako je rezultat viđenog ali ga je umetnikova percepcija preoblikovala u nešto drugo, u neku vrstu sinteze suštastvenih strahova. U kontekstu takvih opservacija naveden je Teslin citat kao sveopšte pitanje koje, između ostalog, zaokuplja i Đorđevićevu pažnju.